Vội vã lánh nạn, Từ Hi tàn nhẫn giết một sủng phi chỉ vì...

Google News

Khi Liên quân tám nước sắp tiến vào Bắc Kinh, Từ Hi Thái Hậu vội vã cùng vua Quang Tự đi Tây An lánh nạn. Trong tình huống "nước sôi lửa bỏng đó", Từ Hi nhất quyết "trừ khử" Trân Phi rồi mới tháo chạy khỏi Tử Cấm Thành.

  • Voi va lanh nan, Tu Hi tan nhan giet mot sung phi chi vi...
  • Voi va lanh nan, Tu Hi tan nhan giet mot sung phi chi vi...-Hinh-2
  • Voi va lanh nan, Tu Hi tan nhan giet mot sung phi chi vi...-Hinh-3
  • Voi va lanh nan, Tu Hi tan nhan giet mot sung phi chi vi...-Hinh-4
  • Voi va lanh nan, Tu Hi tan nhan giet mot sung phi chi vi...-Hinh-5
  • Voi va lanh nan, Tu Hi tan nhan giet mot sung phi chi vi...-Hinh-6
  • Voi va lanh nan, Tu Hi tan nhan giet mot sung phi chi vi...-Hinh-7
  • Voi va lanh nan, Tu Hi tan nhan giet mot sung phi chi vi...-Hinh-8
  • Voi va lanh nan, Tu Hi tan nhan giet mot sung phi chi vi...-Hinh-9
  • Voi va lanh nan, Tu Hi tan nhan giet mot sung phi chi vi...-Hinh-10
Tâm Anh (TH)