14 điều hay ho ít ai hay về Samsung Galaxy Fold

Theo An Nhiên/Dân Việt -

Có rất nhiều điều hay ho mà người dùng có thể chưa biết về Samsung Galaxy Fold – chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Samsung.

 • 14 dieu hay ho it ai hay ve Samsung Galaxy Fold
 • 14 dieu hay ho it ai hay ve Samsung Galaxy Fold-Hinh-2
 • 14 dieu hay ho it ai hay ve Samsung Galaxy Fold-Hinh-3
 • 14 dieu hay ho it ai hay ve Samsung Galaxy Fold-Hinh-4
 • 14 dieu hay ho it ai hay ve Samsung Galaxy Fold-Hinh-5
 • 14 dieu hay ho it ai hay ve Samsung Galaxy Fold-Hinh-6
 • 14 dieu hay ho it ai hay ve Samsung Galaxy Fold-Hinh-7
 • 14 dieu hay ho it ai hay ve Samsung Galaxy Fold-Hinh-8
 • 14 dieu hay ho it ai hay ve Samsung Galaxy Fold-Hinh-9
 • 14 dieu hay ho it ai hay ve Samsung Galaxy Fold-Hinh-10
 • 14 dieu hay ho it ai hay ve Samsung Galaxy Fold-Hinh-11
 • 14 dieu hay ho it ai hay ve Samsung Galaxy Fold-Hinh-12
 • 14 dieu hay ho it ai hay ve Samsung Galaxy Fold-Hinh-13
 • 14 dieu hay ho it ai hay ve Samsung Galaxy Fold-Hinh-14