6 phát minh thảm họa từng được kỳ vọng thay đổi cả lịch sử

Google News

Mũ bảo hiểm làm đẹp chân không được phát minh vào năm 1941 từng là niềm mơ ước của nhiều chị em và cũng là một trong những phát minh thất bại thảm hại của nhân loại.

 • 6 phat minh tham hoa tung duoc ky vong thay doi ca lich su-Hinh-27
 • 6 phat minh tham hoa tung duoc ky vong thay doi ca lich su-Hinh-28
 • 6 phat minh tham hoa tung duoc ky vong thay doi ca lich su-Hinh-29
 • 6 phat minh tham hoa tung duoc ky vong thay doi ca lich su-Hinh-30
 • 6 phat minh tham hoa tung duoc ky vong thay doi ca lich su-Hinh-31
 • 6 phat minh tham hoa tung duoc ky vong thay doi ca lich su-Hinh-32
 • 6 phat minh tham hoa tung duoc ky vong thay doi ca lich su-Hinh-33
 • 6 phat minh tham hoa tung duoc ky vong thay doi ca lich su-Hinh-34
 • 6 phat minh tham hoa tung duoc ky vong thay doi ca lich su-Hinh-35
 • 6 phat minh tham hoa tung duoc ky vong thay doi ca lich su-Hinh-36
 • 6 phat minh tham hoa tung duoc ky vong thay doi ca lich su-Hinh-37
 • 6 phat minh tham hoa tung duoc ky vong thay doi ca lich su-Hinh-38
 • 6 phat minh tham hoa tung duoc ky vong thay doi ca lich su-Hinh-39
Mộc Nhiên (TH)