Bọ hung sừng "yêu" bất chấp, tháng sau chết thê thảm... có ở VN

Kiều Dụ (Theo CNT) -

(Kiến Thức) - Khi trưởng thành, bọ hung sừng đực có ham muốn giao phối rất mạnh mẽ. Ngược lại, những con bọ hung cái đối với chuyện này không ham hố gì, ngược lại còn có phần ghét bỏ, không muốn dính dáng. 

 • Bo hung sung
 • Bo hung sung
 • Bo hung sung
 • Bo hung sung
 • Bo hung sung
 • Bo hung sung
 • Bo hung sung
 • Bo hung sung
 • Bo hung sung
 • Bo hung sung
 • Bo hung sung