Chân dung giáo sư đặt nền móng cho vắc xin Pfizer/Moderna đến Việt Nam

Nhà khoa học nữ - giáo sư Katalin Kariko đã đến Việt Nam để tham dự Tuần lễ Khoa học VinFuture. Bà là người đặt nền móng cho vắc xin Pfizer/Moderna.

  • Chan dung giao su dat nen mong cho vac xin Pfizer/Moderna den Viet Nam
  • Chan dung giao su dat nen mong cho vac xin Pfizer/Moderna den Viet Nam-Hinh-2
  • Chan dung giao su dat nen mong cho vac xin Pfizer/Moderna den Viet Nam-Hinh-3
  • Chan dung giao su dat nen mong cho vac xin Pfizer/Moderna den Viet Nam-Hinh-4
  • Chan dung giao su dat nen mong cho vac xin Pfizer/Moderna den Viet Nam-Hinh-5
  • Chan dung giao su dat nen mong cho vac xin Pfizer/Moderna den Viet Nam-Hinh-6
  • Chan dung giao su dat nen mong cho vac xin Pfizer/Moderna den Viet Nam-Hinh-7
  • Chan dung giao su dat nen mong cho vac xin Pfizer/Moderna den Viet Nam-Hinh-8
  • Chan dung giao su dat nen mong cho vac xin Pfizer/Moderna den Viet Nam-Hinh-9
  • Chan dung giao su dat nen mong cho vac xin Pfizer/Moderna den Viet Nam-Hinh-10
Tâm Anh (TH)