Chân dung thiên tài tự học đỉnh nhất mọi thời đại Michael Faraday

Nhà hóa học Michael Faraday được nhớ đến là người đặt nền móng cho công nghệ điện từ hiện đại. Ít ai biết rằng ông chỉ học hết lớp 4 và tự học thành tài.

  • Chan dung thien tai tu hoc dinh nhat moi thoi dai Michael Faraday
  • Chan dung thien tai tu hoc dinh nhat moi thoi dai Michael Faraday-Hinh-2
  • Chan dung thien tai tu hoc dinh nhat moi thoi dai Michael Faraday-Hinh-3
  • Chan dung thien tai tu hoc dinh nhat moi thoi dai Michael Faraday-Hinh-4
  • Chan dung thien tai tu hoc dinh nhat moi thoi dai Michael Faraday-Hinh-5
  • Chan dung thien tai tu hoc dinh nhat moi thoi dai Michael Faraday-Hinh-6
  • Chan dung thien tai tu hoc dinh nhat moi thoi dai Michael Faraday-Hinh-7
  • Chan dung thien tai tu hoc dinh nhat moi thoi dai Michael Faraday-Hinh-8
  • Chan dung thien tai tu hoc dinh nhat moi thoi dai Michael Faraday-Hinh-9
  • Chan dung thien tai tu hoc dinh nhat moi thoi dai Michael Faraday-Hinh-10
Tâm Anh (theo MT)