Đào mộ chôn mẹ, lão nông bất ngờ phát hiện “mộ trong mộ”

Google News

Sau khi mẹ qua đời, một lão nông ở Trung Quốc quyết định đào mộ trong khu mộ của tổ tiên để chôn cất bà tại đó. Trong lúc đào mộ, ông và mọi người bất ngờ phát hiện “mộ trong mộ”.

  • Dao mo chon me, lao nong bat ngo phat hien “mo trong mo”
  • Dao mo chon me, lao nong bat ngo phat hien “mo trong mo”-Hinh-2
  • Dao mo chon me, lao nong bat ngo phat hien “mo trong mo”-Hinh-3
  • Dao mo chon me, lao nong bat ngo phat hien “mo trong mo”-Hinh-4
  • Dao mo chon me, lao nong bat ngo phat hien “mo trong mo”-Hinh-5
  • Dao mo chon me, lao nong bat ngo phat hien “mo trong mo”-Hinh-6
  • Dao mo chon me, lao nong bat ngo phat hien “mo trong mo”-Hinh-7
  • Dao mo chon me, lao nong bat ngo phat hien “mo trong mo”-Hinh-8
  • Dao mo chon me, lao nong bat ngo phat hien “mo trong mo”-Hinh-9
  • Dao mo chon me, lao nong bat ngo phat hien “mo trong mo”-Hinh-10
Tâm Anh (TH)