Elon Musk: "Mặt trời đang nở ra, thảm hoạ sẽ ập đến"?

Phản hồi về chủ đề cuộc đại tuyệt chủng lần thứ 6, Elon Musk đã tiết lộ một mối đe dọa cũng không kém phần nguy hiểm chính là sự nở ra của Mặt Trời.

 • Elon Musk:
 • Elon Musk:
 • Elon Musk:
 • Elon Musk:
 • Elon Musk:
 • Elon Musk:
 • Elon Musk:
 • Elon Musk:
 • Elon Musk:
 • Elon Musk:
 • Elon Musk:
 • Elon Musk:
Thùy Dung (T.H)