Giật mình điểm trùng hợp kỳ lạ của Thiên tài Hawking, Einstein và Galileo

Google News

Ít ai biết rằng, 3 nhà khoa học vĩ đại của nhân loại là Hawking, Einstein và Galileo có sự trùng hợp kỳ lạ khiến nhiều người cho rằng họ liên kết với nhau.

 • Giat minh diem trung hop ky la cua Thien tai Hawking, Einstein va Galileo
 • Giat minh diem trung hop ky la cua Thien tai Hawking, Einstein va Galileo-Hinh-2
 • Giat minh diem trung hop ky la cua Thien tai Hawking, Einstein va Galileo-Hinh-3
 • Giat minh diem trung hop ky la cua Thien tai Hawking, Einstein va Galileo-Hinh-4
 • Giat minh diem trung hop ky la cua Thien tai Hawking, Einstein va Galileo-Hinh-5
 • Giat minh diem trung hop ky la cua Thien tai Hawking, Einstein va Galileo-Hinh-6
 • Giat minh diem trung hop ky la cua Thien tai Hawking, Einstein va Galileo-Hinh-7
 • Giat minh diem trung hop ky la cua Thien tai Hawking, Einstein va Galileo-Hinh-8
 • Giat minh diem trung hop ky la cua Thien tai Hawking, Einstein va Galileo-Hinh-9
 • Giat minh diem trung hop ky la cua Thien tai Hawking, Einstein va Galileo-Hinh-10
 • Giat minh diem trung hop ky la cua Thien tai Hawking, Einstein va Galileo-Hinh-11
 • Giat minh diem trung hop ky la cua Thien tai Hawking, Einstein va Galileo-Hinh-12
NH(Th)