Hé lộ hầm trú ẩn cho phi hành gia trong vụ nổ tên lửa

Google News

Để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, NASA đã thiết kế riêng một hầm trú ẩn dành cho phi hành gia.

 • He lo ham tru an cho phi hanh gia trong vu no ten lua
 • He lo ham tru an cho phi hanh gia trong vu no ten lua-Hinh-2
 • He lo ham tru an cho phi hanh gia trong vu no ten lua-Hinh-3
 • He lo ham tru an cho phi hanh gia trong vu no ten lua-Hinh-4
 • He lo ham tru an cho phi hanh gia trong vu no ten lua-Hinh-5
 • He lo ham tru an cho phi hanh gia trong vu no ten lua-Hinh-6
 • He lo ham tru an cho phi hanh gia trong vu no ten lua-Hinh-7
 • He lo ham tru an cho phi hanh gia trong vu no ten lua-Hinh-8
 • He lo ham tru an cho phi hanh gia trong vu no ten lua-Hinh-9
 • He lo ham tru an cho phi hanh gia trong vu no ten lua-Hinh-10
 • He lo ham tru an cho phi hanh gia trong vu no ten lua-Hinh-11
Thiên Trang (TH)