Khai quật mộ cổ xa hoa, chuyên gia tái mặt thấy thứ bên trong

Google News

Khi tiến hành khai quật những ngôi mộ cổ xa hoa của một gia tộc giàu có ở Trung Quốc, các chuyên gia sững sờ thấy thứ bên trong.

  • Khai quat mo co xa hoa, chuyen gia tai mat thay thu ben trong
  • Khai quat mo co xa hoa, chuyen gia tai mat thay thu ben trong-Hinh-2
  • Khai quat mo co xa hoa, chuyen gia tai mat thay thu ben trong-Hinh-3
  • Khai quat mo co xa hoa, chuyen gia tai mat thay thu ben trong-Hinh-4
  • Khai quat mo co xa hoa, chuyen gia tai mat thay thu ben trong-Hinh-5
  • Khai quat mo co xa hoa, chuyen gia tai mat thay thu ben trong-Hinh-6
  • Khai quat mo co xa hoa, chuyen gia tai mat thay thu ben trong-Hinh-7
  • Khai quat mo co xa hoa, chuyen gia tai mat thay thu ben trong-Hinh-8
  • Khai quat mo co xa hoa, chuyen gia tai mat thay thu ben trong-Hinh-9
HN (Th)