Kỳ lạ hành tinh vừa tấn công vừa bảo vệ Trái Đất

Google News

Dù đôi khi ném các tiểu hành tinh về phía Trái Đất, hành tinh này cũng bảo vệ chúng ta khỏi những vật thể lao vào phía trong hệ Mặt Trời.

  • Ky la hanh tinh vua tan cong vua bao ve Trai Dat
  • Ky la hanh tinh vua tan cong vua bao ve Trai Dat-Hinh-2
  • Ky la hanh tinh vua tan cong vua bao ve Trai Dat-Hinh-3
  • Ky la hanh tinh vua tan cong vua bao ve Trai Dat-Hinh-4
  • Ky la hanh tinh vua tan cong vua bao ve Trai Dat-Hinh-5
  • Ky la hanh tinh vua tan cong vua bao ve Trai Dat-Hinh-6
  • Ky la hanh tinh vua tan cong vua bao ve Trai Dat-Hinh-7
  • Ky la hanh tinh vua tan cong vua bao ve Trai Dat-Hinh-8
  • Ky la hanh tinh vua tan cong vua bao ve Trai Dat-Hinh-9
  • Ky la hanh tinh vua tan cong vua bao ve Trai Dat-Hinh-10
Lê Trang (theo BBC)