Lầm lẫn với người khác loài, một số chúng ta mang "gen tử thần"?

"Gen tử thần" LZTFL1 hoạt động trên các tế bào phổi của con người có thể làm trầm trọng thêm tác động của bệnh Covid-19 ra đời do một sự lầm lẫn của tổ tiên chúng ta.

 • Lam lan voi nguoi khac loai, mot so chung ta mang
 • Lam lan voi nguoi khac loai, mot so chung ta mang
 • Lam lan voi nguoi khac loai, mot so chung ta mang
 • Lam lan voi nguoi khac loai, mot so chung ta mang
 • Lam lan voi nguoi khac loai, mot so chung ta mang
 • Lam lan voi nguoi khac loai, mot so chung ta mang
 • Lam lan voi nguoi khac loai, mot so chung ta mang
 • Lam lan voi nguoi khac loai, mot so chung ta mang
 • Lam lan voi nguoi khac loai, mot so chung ta mang
 • Lam lan voi nguoi khac loai, mot so chung ta mang
 • Lam lan voi nguoi khac loai, mot so chung ta mang
 • Lam lan voi nguoi khac loai, mot so chung ta mang
Thùy Dung (T.H)