Lên núi lấy đá, nông dân bất ngờ đụng trúng kho báu vô song

Google News

Cách đây 68 năm, một nông dân ở Chiết Giang, Trung Quốc lên núi lấy đá để về xây chuồng lợn. Trong lúc làm việc, ông bất ngờ tìm thấy một kho báu "khủng". Về sau, 107 hiện vật được công nhận là cổ vật của quốc gia.

  • Len nui lay da, nong dan bat ngo dung trung kho bau vo song
  • Len nui lay da, nong dan bat ngo dung trung kho bau vo song-Hinh-2
  • Len nui lay da, nong dan bat ngo dung trung kho bau vo song-Hinh-3
  • Len nui lay da, nong dan bat ngo dung trung kho bau vo song-Hinh-4
  • Len nui lay da, nong dan bat ngo dung trung kho bau vo song-Hinh-5
  • Len nui lay da, nong dan bat ngo dung trung kho bau vo song-Hinh-6
  • Len nui lay da, nong dan bat ngo dung trung kho bau vo song-Hinh-7
  • Len nui lay da, nong dan bat ngo dung trung kho bau vo song-Hinh-8
  • Len nui lay da, nong dan bat ngo dung trung kho bau vo song-Hinh-9
Tâm Anh (TH)