Lo thảm họa, chuyên gia lưu trữ gấp tri thức nhân loại trên Mặt Trăng?

Để tránh những thảm họa có thể phá hủy mọi kho lưu trữ tri thức nhân loại trên Trái Đất, các nhà khoa học đang lên kế hoạch lưu trữ chúng trên Mặt Trăng.

 • Lo tham hoa, chuyen gia luu tru gap tri thuc nhan loai tren Mat Trang?
 • Lo tham hoa, chuyen gia luu tru gap tri thuc nhan loai tren Mat Trang?-Hinh-2
 • Lo tham hoa, chuyen gia luu tru gap tri thuc nhan loai tren Mat Trang?-Hinh-3
 • Lo tham hoa, chuyen gia luu tru gap tri thuc nhan loai tren Mat Trang?-Hinh-4
 • Lo tham hoa, chuyen gia luu tru gap tri thuc nhan loai tren Mat Trang?-Hinh-5
 • Lo tham hoa, chuyen gia luu tru gap tri thuc nhan loai tren Mat Trang?-Hinh-6
 • Lo tham hoa, chuyen gia luu tru gap tri thuc nhan loai tren Mat Trang?-Hinh-7
 • Lo tham hoa, chuyen gia luu tru gap tri thuc nhan loai tren Mat Trang?-Hinh-8
 • Lo tham hoa, chuyen gia luu tru gap tri thuc nhan loai tren Mat Trang?-Hinh-9
 • Lo tham hoa, chuyen gia luu tru gap tri thuc nhan loai tren Mat Trang?-Hinh-10
 • Lo tham hoa, chuyen gia luu tru gap tri thuc nhan loai tren Mat Trang?-Hinh-11
 • Lo tham hoa, chuyen gia luu tru gap tri thuc nhan loai tren Mat Trang?-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)