Loài voi gọi nhau bằng tên: Phát hiện gây ngỡ ngàng giới khoa học

Google News

Voi không chỉ gọi tên nhau khi ở khoảng cách xa mà còn nhận biết và phản ứng khi nghe tên mình.

  • Loai voi goi nhau bang ten: Phat hien gay ngo ngang gioi khoa hoc
  • Loai voi goi nhau bang ten: Phat hien gay ngo ngang gioi khoa hoc-Hinh-2
  • Loai voi goi nhau bang ten: Phat hien gay ngo ngang gioi khoa hoc-Hinh-3
  • Loai voi goi nhau bang ten: Phat hien gay ngo ngang gioi khoa hoc-Hinh-4
  • Loai voi goi nhau bang ten: Phat hien gay ngo ngang gioi khoa hoc-Hinh-5
  • Loai voi goi nhau bang ten: Phat hien gay ngo ngang gioi khoa hoc-Hinh-6
  • Loai voi goi nhau bang ten: Phat hien gay ngo ngang gioi khoa hoc-Hinh-7
  • Loai voi goi nhau bang ten: Phat hien gay ngo ngang gioi khoa hoc-Hinh-8
Thiên Trang (TH)