'Mắt thần' NASA tóm được hình ảnh vật thể 'xuyên không' trong vũ trụ

Google News

Kính viễn vọng không gian James Webb đã chụp được hình ảnh của một thiên hà 13,1 tỉ năm tuổi, được đặt tên là JADES-GS-z7-01-QU, từ thời kỳ sơ khai của vũ trụ.

  • 'Mat than' NASA tom duoc hinh anh vat the 'xuyen khong' trong vu tru
  • 'Mat than' NASA tom duoc hinh anh vat the 'xuyen khong' trong vu tru-Hinh-2
  • 'Mat than' NASA tom duoc hinh anh vat the 'xuyen khong' trong vu tru-Hinh-3
  • 'Mat than' NASA tom duoc hinh anh vat the 'xuyen khong' trong vu tru-Hinh-4
  • 'Mat than' NASA tom duoc hinh anh vat the 'xuyen khong' trong vu tru-Hinh-5
  • 'Mat than' NASA tom duoc hinh anh vat the 'xuyen khong' trong vu tru-Hinh-6
  • 'Mat than' NASA tom duoc hinh anh vat the 'xuyen khong' trong vu tru-Hinh-7
  • 'Mat than' NASA tom duoc hinh anh vat the 'xuyen khong' trong vu tru-Hinh-8
  • 'Mat than' NASA tom duoc hinh anh vat the 'xuyen khong' trong vu tru-Hinh-9
Thiên Trang (TH)