Mở mộ các pharaoh Ai Cập thời đầu, bí mật lần đầu được hé lộ

Khi mở mộ của những pharaoh Ai Cập thời đầu, các chuyên gia vô cùng kinh ngạc khi phát hiện giá trị của các đồ mai táng khác xa tưởng tượng.

 • Mo mo cac pharaoh Ai Cap thoi dau, bi mat lan dau duoc he lo
 • Mo mo cac pharaoh Ai Cap thoi dau, bi mat lan dau duoc he lo-Hinh-2
 • Mo mo cac pharaoh Ai Cap thoi dau, bi mat lan dau duoc he lo-Hinh-3
 • Mo mo cac pharaoh Ai Cap thoi dau, bi mat lan dau duoc he lo-Hinh-4
 • Mo mo cac pharaoh Ai Cap thoi dau, bi mat lan dau duoc he lo-Hinh-5
 • Mo mo cac pharaoh Ai Cap thoi dau, bi mat lan dau duoc he lo-Hinh-6
 • Mo mo cac pharaoh Ai Cap thoi dau, bi mat lan dau duoc he lo-Hinh-7
 • Mo mo cac pharaoh Ai Cap thoi dau, bi mat lan dau duoc he lo-Hinh-8
 • Mo mo cac pharaoh Ai Cap thoi dau, bi mat lan dau duoc he lo-Hinh-9
 • Mo mo cac pharaoh Ai Cap thoi dau, bi mat lan dau duoc he lo-Hinh-10
 • Mo mo cac pharaoh Ai Cap thoi dau, bi mat lan dau duoc he lo-Hinh-11
 • Mo mo cac pharaoh Ai Cap thoi dau, bi mat lan dau duoc he lo-Hinh-12
Lê Trang (theo Live Science)