NASA: "Có điều kỳ lạ khó hiểu đang xảy ra với vũ trụ chúng ta"

Theo các chuyên gia NASA, các dữ liệu nghiên cứu từ kính viễn vọng không gian Hubble cho thấy có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra với vũ trụ nhưng chưa rõ tại sao.

  • NASA:
  • NASA:
  • NASA:
  • NASA:
  • NASA:
  • NASA:
  • NASA:
  • NASA:
  • NASA:
Tâm Anh (theo Nypost)