Ngắm “vùng biển” hình thành từ khí methane nằm giữa vũ trụ

Planets tiết lộ họ đã tìm thấy một vùng biển hoàn toàn nằm ở bề mặt của thiên thể, giống như biển của Trái đất. Phân tích rõ ràng hơn, dưới biển không phải là nước mà là methane (CH4) lỏng.

 • Ngam “vung bien” hinh thanh tu khi methane nam giua vu tru
 • Ngam “vung bien” hinh thanh tu khi methane nam giua vu tru-Hinh-2
 • Ngam “vung bien” hinh thanh tu khi methane nam giua vu tru-Hinh-3
 • Ngam “vung bien” hinh thanh tu khi methane nam giua vu tru-Hinh-4
 • Ngam “vung bien” hinh thanh tu khi methane nam giua vu tru-Hinh-5
 • Ngam “vung bien” hinh thanh tu khi methane nam giua vu tru-Hinh-6
 • Ngam “vung bien” hinh thanh tu khi methane nam giua vu tru-Hinh-7
 • Ngam “vung bien” hinh thanh tu khi methane nam giua vu tru-Hinh-8
 • Ngam “vung bien” hinh thanh tu khi methane nam giua vu tru-Hinh-9
 • Ngam “vung bien” hinh thanh tu khi methane nam giua vu tru-Hinh-10
 • Ngam “vung bien” hinh thanh tu khi methane nam giua vu tru-Hinh-11
 • Ngam “vung bien” hinh thanh tu khi methane nam giua vu tru-Hinh-12
Thùy Dung