Nhặt được đá rỗ như tổ ong, ông lão rưng rưng khi biết sự thật

Khi đưa đàn cừu đi lên sườn đồi ăn cỏ, ông Lưu đã vô tình nhặt được viên đá thủng lỗ chỗ kỳ lạ. Sau khi nghe chuyên gia xác định, ông lập tức rưng rưng nước mắt. 

 • Nhat duoc da ro nhu to ong, ong lao rung rung khi biet su that
 • Nhat duoc da ro nhu to ong, ong lao rung rung khi biet su that-Hinh-2
 • Nhat duoc da ro nhu to ong, ong lao rung rung khi biet su that-Hinh-3
 • Nhat duoc da ro nhu to ong, ong lao rung rung khi biet su that-Hinh-4
 • Nhat duoc da ro nhu to ong, ong lao rung rung khi biet su that-Hinh-5
 • Nhat duoc da ro nhu to ong, ong lao rung rung khi biet su that-Hinh-6
 • Nhat duoc da ro nhu to ong, ong lao rung rung khi biet su that-Hinh-7
 • Nhat duoc da ro nhu to ong, ong lao rung rung khi biet su that-Hinh-8
 • Nhat duoc da ro nhu to ong, ong lao rung rung khi biet su that-Hinh-9
 • Nhat duoc da ro nhu to ong, ong lao rung rung khi biet su that-Hinh-10
 • Nhat duoc da ro nhu to ong, ong lao rung rung khi biet su that-Hinh-11
 • Nhat duoc da ro nhu to ong, ong lao rung rung khi biet su that-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)