Nhiều bất ngờ khi mở hộp Galaxy Z Fold2

Theo Zing -

Galaxy Z Fold2 có màn hình lớn hơn, cấu trúc lề tốt hơn. Galaxy Z Fold2 thực sự tạo bất ngờ khi người dùng mở hộp.

Bất ngờ khi mở hộp Galaxy Z Fold2.