Những nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ Trái đất, số 1 chiếm gần nửa

Google News

Lớp vỏ Trái đất, chiếm 1% thể tích hành tinh, chứa nhiều nguyên tố quan trọng. Oxy, silic, nhôm và sắt chiếm 88,1% khối lượng, trong khi các nguyên tố khác chỉ chiếm 11,9%.

  • Nhung nguyen to pho bien nhat trong vo Trai dat, so 1 chiem gan nua
  • Nhung nguyen to pho bien nhat trong vo Trai dat, so 1 chiem gan nua-Hinh-2
  • Nhung nguyen to pho bien nhat trong vo Trai dat, so 1 chiem gan nua-Hinh-3
  • Nhung nguyen to pho bien nhat trong vo Trai dat, so 1 chiem gan nua-Hinh-4
  • Nhung nguyen to pho bien nhat trong vo Trai dat, so 1 chiem gan nua-Hinh-5
  • Nhung nguyen to pho bien nhat trong vo Trai dat, so 1 chiem gan nua-Hinh-6
  • Nhung nguyen to pho bien nhat trong vo Trai dat, so 1 chiem gan nua-Hinh-7
  • Nhung nguyen to pho bien nhat trong vo Trai dat, so 1 chiem gan nua-Hinh-8
Thiên Trang (TH)