Những phát minh vĩ đại góp phần thay đổi cả vận mệnh thế giới

Với những phát minh vĩ đại dưới đây, cuộc sống của nhân loại đã có sự thay đổi lớn. Đặc biệt, những sáng chế này được ứng dụng rộng rãi đến ngày nay.

 • Nhung phat minh vi dai gop phan thay doi ca van menh the gioi
 • Nhung phat minh vi dai gop phan thay doi ca van menh the gioi-Hinh-2
 • Nhung phat minh vi dai gop phan thay doi ca van menh the gioi-Hinh-3
 • Nhung phat minh vi dai gop phan thay doi ca van menh the gioi-Hinh-4
 • Nhung phat minh vi dai gop phan thay doi ca van menh the gioi-Hinh-5
 • Nhung phat minh vi dai gop phan thay doi ca van menh the gioi-Hinh-6
 • Nhung phat minh vi dai gop phan thay doi ca van menh the gioi-Hinh-7
 • Nhung phat minh vi dai gop phan thay doi ca van menh the gioi-Hinh-8
 • Nhung phat minh vi dai gop phan thay doi ca van menh the gioi-Hinh-9
 • Nhung phat minh vi dai gop phan thay doi ca van menh the gioi-Hinh-10
 • Nhung phat minh vi dai gop phan thay doi ca van menh the gioi-Hinh-11
 • Nhung phat minh vi dai gop phan thay doi ca van menh the gioi-Hinh-12
Tâm Anh (theo History)