Nóng: Bằng chứng về sự sống trên sao Hoả đa phần là "đồ giả"!

Một nghiên cứu mới đây cho biết, các bằng chứng về sự sống trên sao Hỏa được tìm thấy trước đây thực chất là "đồ giả", chúng hoàn là hóa thạch phi sinh học.

 • Nong: Bang chung ve su song tren sao Hoa da phan la
 • Nong: Bang chung ve su song tren sao Hoa da phan la
 • Nong: Bang chung ve su song tren sao Hoa da phan la
 • Nong: Bang chung ve su song tren sao Hoa da phan la
 • Nong: Bang chung ve su song tren sao Hoa da phan la
 • Nong: Bang chung ve su song tren sao Hoa da phan la
 • Nong: Bang chung ve su song tren sao Hoa da phan la
 • Nong: Bang chung ve su song tren sao Hoa da phan la
 • Nong: Bang chung ve su song tren sao Hoa da phan la
 • Nong: Bang chung ve su song tren sao Hoa da phan la
 • Nong: Bang chung ve su song tren sao Hoa da phan la
 • Nong: Bang chung ve su song tren sao Hoa da phan la
Thùy Dung (Theo Live Science)