Thu được âm thanh trên sao Hỏa: Sắp tìm ra sự sống ngoài hành tinh?

Robot tự hành mang tên Perseverance của NASA lần đầu tiên thu được âm thanh trên sao Hỏa. Từ đây, nhiều người hy vọng sẽ sớm tìm ra sự sống ngoài hành tinh.

  • Thu duoc am thanh tren sao Hoa: Sap tim ra su song ngoai hanh tinh?
  • Thu duoc am thanh tren sao Hoa: Sap tim ra su song ngoai hanh tinh?-Hinh-2
  • Thu duoc am thanh tren sao Hoa: Sap tim ra su song ngoai hanh tinh?-Hinh-3
  • Thu duoc am thanh tren sao Hoa: Sap tim ra su song ngoai hanh tinh?-Hinh-4
  • Thu duoc am thanh tren sao Hoa: Sap tim ra su song ngoai hanh tinh?-Hinh-5
  • Thu duoc am thanh tren sao Hoa: Sap tim ra su song ngoai hanh tinh?-Hinh-6
  • Thu duoc am thanh tren sao Hoa: Sap tim ra su song ngoai hanh tinh?-Hinh-7
  • Thu duoc am thanh tren sao Hoa: Sap tim ra su song ngoai hanh tinh?-Hinh-8
  • Thu duoc am thanh tren sao Hoa: Sap tim ra su song ngoai hanh tinh?-Hinh-9
  • Thu duoc am thanh tren sao Hoa: Sap tim ra su song ngoai hanh tinh?-Hinh-10
Tâm Anh (theo Silive)