Nóng: Phát hiện con mắt gắn vàng thay đổi cả lịch sử nhân loại

Một con mắt giả được làm bằng nhựa đường đã được tìm thấy tại "Thành phố Bùng cháy" đã làm thay đổi lịch sử ngành y học của nhân loại.

 • Không có mô tả.
 • Nong: Phat hien con mat gan vang thay doi ca lich su nhan loai
 • Không có mô tả.
 • Nong: Phat hien con mat gan vang thay doi ca lich su nhan loai-Hinh-2
 • Nong: Phat hien con mat gan vang thay doi ca lich su nhan loai-Hinh-3
 • Nong: Phat hien con mat gan vang thay doi ca lich su nhan loai-Hinh-4
 • Không có mô tả.
 • Nong: Phat hien con mat gan vang thay doi ca lich su nhan loai-Hinh-5
 • Nong: Phat hien con mat gan vang thay doi ca lich su nhan loai-Hinh-6
 • Nong: Phat hien con mat gan vang thay doi ca lich su nhan loai-Hinh-7
 • Nong: Phat hien con mat gan vang thay doi ca lich su nhan loai-Hinh-8
 • Nong: Phat hien con mat gan vang thay doi ca lich su nhan loai-Hinh-9
Thùy Dung (T.H)