Nóng: Phát hiện thứ cần thiết cho sự sống "nảy mầm" trên Mặt Trăng

Tàu Hằng Nga 5 của Trung Quốc đã phát hiện bằng chứng trực tiếp của nước trên bề mặt Mặt trăng.

 • Nong: Phat hien thu can thiet cho su song
 • Nong: Phat hien thu can thiet cho su song
 • Nong: Phat hien thu can thiet cho su song
 • Nong: Phat hien thu can thiet cho su song
 • Nong: Phat hien thu can thiet cho su song
 • Nong: Phat hien thu can thiet cho su song
 • Nong: Phat hien thu can thiet cho su song
 • Nong: Phat hien thu can thiet cho su song
 • Nong: Phat hien thu can thiet cho su song
 • Nong: Phat hien thu can thiet cho su song
 • Nong: Phat hien thu can thiet cho su song
 • Nong: Phat hien thu can thiet cho su song
Thùy Dung (T.H)