Phát hiện hóa thạch “trứng trong trứng” của khủng long, chuyên gia sửng sốt

Các nhà khoa học tìm thấy một quả trứng khủng long hóa thạch nằm bên trong một quả trứng khác ở tổ của khủng long Titanosaurid.

  • Phat hien hoa thach “trung trong trung” cua khung long, chuyen gia sung sot
  • Phat hien hoa thach “trung trong trung” cua khung long, chuyen gia sung sot-Hinh-2
  • Phat hien hoa thach “trung trong trung” cua khung long, chuyen gia sung sot-Hinh-3
  • Phat hien hoa thach “trung trong trung” cua khung long, chuyen gia sung sot-Hinh-4
  • Phat hien hoa thach “trung trong trung” cua khung long, chuyen gia sung sot-Hinh-5
  • Phat hien hoa thach “trung trong trung” cua khung long, chuyen gia sung sot-Hinh-6
  • Phat hien hoa thach “trung trong trung” cua khung long, chuyen gia sung sot-Hinh-7
  • Phat hien hoa thach “trung trong trung” cua khung long, chuyen gia sung sot-Hinh-8
  • Phat hien hoa thach “trung trong trung” cua khung long, chuyen gia sung sot-Hinh-9
  • Phat hien hoa thach “trung trong trung” cua khung long, chuyen gia sung sot-Hinh-10
Lê Trang (theo IFL Science)