Phát hiện sốc: Có hàng triệu tấn kim cương đính trên bề mặt sao Thủy?

Google News

Một kho báu lớn hàng triệu tấn kim cương có thể đã được gieo vào lớp vỏ chai sần của Sao Thủy.

 • Phat hien soc: Co hang trieu tan kim cuong dinh tren be mat sao Thuy?
 • Phat hien soc: Co hang trieu tan kim cuong dinh tren be mat sao Thuy?-Hinh-2
 • Phat hien soc: Co hang trieu tan kim cuong dinh tren be mat sao Thuy?-Hinh-3
 • Phat hien soc: Co hang trieu tan kim cuong dinh tren be mat sao Thuy?-Hinh-4
 • Phat hien soc: Co hang trieu tan kim cuong dinh tren be mat sao Thuy?-Hinh-5
 • Phat hien soc: Co hang trieu tan kim cuong dinh tren be mat sao Thuy?-Hinh-6
 • Phat hien soc: Co hang trieu tan kim cuong dinh tren be mat sao Thuy?-Hinh-7
 • Phat hien soc: Co hang trieu tan kim cuong dinh tren be mat sao Thuy?-Hinh-8
 • Phat hien soc: Co hang trieu tan kim cuong dinh tren be mat sao Thuy?-Hinh-9
 • Phat hien soc: Co hang trieu tan kim cuong dinh tren be mat sao Thuy?-Hinh-10
 • Phat hien soc: Co hang trieu tan kim cuong dinh tren be mat sao Thuy?-Hinh-11
 • Phat hien soc: Co hang trieu tan kim cuong dinh tren be mat sao Thuy?-Hinh-12
 • Phat hien soc: Co hang trieu tan kim cuong dinh tren be mat sao Thuy?-Hinh-13
 • Phat hien soc: Co hang trieu tan kim cuong dinh tren be mat sao Thuy?-Hinh-14
Lê Trang (theo Science News)