Phát hiện sốc về vùng tối của Mặt trăng: Stephen Hawking đã đúng?

Hằng Nga 4 hạ cánh thành công xuống một miệng hố Von Kármán ở trên bề mặt vùng tối của Mặt Trăng vào ngày 3/1/2019 đến nay đã thu thâp được những thông tin gây sốc cho giới khoa học.

 • Phat hien soc ve vung toi cua Mat trang: Stephen Hawking da dung?
 • Phat hien soc ve vung toi cua Mat trang: Stephen Hawking da dung?-Hinh-2
 • Phat hien soc ve vung toi cua Mat trang: Stephen Hawking da dung?-Hinh-3
 • Phat hien soc ve vung toi cua Mat trang: Stephen Hawking da dung?-Hinh-4
 • Phat hien soc ve vung toi cua Mat trang: Stephen Hawking da dung?-Hinh-5
 • Phat hien soc ve vung toi cua Mat trang: Stephen Hawking da dung?-Hinh-6
 • Phat hien soc ve vung toi cua Mat trang: Stephen Hawking da dung?-Hinh-7
 • Phat hien soc ve vung toi cua Mat trang: Stephen Hawking da dung?-Hinh-8
 • Phat hien soc ve vung toi cua Mat trang: Stephen Hawking da dung?-Hinh-9
 • Phat hien soc ve vung toi cua Mat trang: Stephen Hawking da dung?-Hinh-10
 • Phat hien soc ve vung toi cua Mat trang: Stephen Hawking da dung?-Hinh-11
 • Phat hien soc ve vung toi cua Mat trang: Stephen Hawking da dung?-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)