Soi vắc xin ZyCoV-D công nghệ ADN đầu tiên chống được "quái vật" Delta

Ấn Độ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vắc xin ZyCoV-D của Zydus Cadila - vắc xin công nghệ ADN đầu tiên trên thế giới. Loại vắc xin ngừa COVID-19 này cần tiêm 3 mũi và có hiệu quả chống lại biến thể Delta khoảng 66%.

  • Soi vac xin ZyCoV-D cong nghe ADN dau tien chong duoc
  • Soi vac xin ZyCoV-D cong nghe ADN dau tien chong duoc
  • Soi vac xin ZyCoV-D cong nghe ADN dau tien chong duoc
  • Soi vac xin ZyCoV-D cong nghe ADN dau tien chong duoc
  • Soi vac xin ZyCoV-D cong nghe ADN dau tien chong duoc
  • Soi vac xin ZyCoV-D cong nghe ADN dau tien chong duoc
  • Soi vac xin ZyCoV-D cong nghe ADN dau tien chong duoc
  • Soi vac xin ZyCoV-D cong nghe ADN dau tien chong duoc
  • Soi vac xin ZyCoV-D cong nghe ADN dau tien chong duoc
  • Soi vac xin ZyCoV-D cong nghe ADN dau tien chong duoc
Tâm Anh (TH)