Sự thật cực bất ngờ về việc con người tìm ra tia X

Việc Rontgen tìm ra tia X xảy đến rất tình cờ ở phòng thí nghiệm Wurzburg. Khi đó, ông đang kiểm tra xem liệu tia cathode (tia âm cực) có thể đi xuyên qua kính hay không...

 • Su that cuc bat ngo ve viec con nguoi tim ra tia X
 • Su that cuc bat ngo ve viec con nguoi tim ra tia X-Hinh-2
 • Su that cuc bat ngo ve viec con nguoi tim ra tia X-Hinh-3
 • Su that cuc bat ngo ve viec con nguoi tim ra tia X-Hinh-4
 • Su that cuc bat ngo ve viec con nguoi tim ra tia X-Hinh-5
 • Su that cuc bat ngo ve viec con nguoi tim ra tia X-Hinh-6
 • Su that cuc bat ngo ve viec con nguoi tim ra tia X-Hinh-7
 • Su that cuc bat ngo ve viec con nguoi tim ra tia X-Hinh-8
 • Su that cuc bat ngo ve viec con nguoi tim ra tia X-Hinh-9
 • Su that cuc bat ngo ve viec con nguoi tim ra tia X-Hinh-10
 • Su that cuc bat ngo ve viec con nguoi tim ra tia X-Hinh-11
 • Su that cuc bat ngo ve viec con nguoi tim ra tia X-Hinh-12
T.B (tổng hợp)