Sự thật loài rắn hổ mang phun nọc độc đáng sợ nhất hành tinh

Google News

Rắn hổ mang có răng và có thể cắn, nhưng phun nọc độc không phải là cách chúng săn mồi.

  • Su that loai ran ho mang phun noc doc dang so nhat hanh tinh
  • Su that loai ran ho mang phun noc doc dang so nhat hanh tinh-Hinh-2
  • Su that loai ran ho mang phun noc doc dang so nhat hanh tinh-Hinh-3
  • Su that loai ran ho mang phun noc doc dang so nhat hanh tinh-Hinh-4
  • Su that loai ran ho mang phun noc doc dang so nhat hanh tinh-Hinh-5
  • Su that loai ran ho mang phun noc doc dang so nhat hanh tinh-Hinh-6
  • Su that loai ran ho mang phun noc doc dang so nhat hanh tinh-Hinh-7
  • Su that loai ran ho mang phun noc doc dang so nhat hanh tinh-Hinh-8
Thiên Trang (TH)