Sự thật về các bãi thử bom hạt nhân bí hiểm nhất thế giới

Ngoài kho dự trữ hạt nhân của Mỹ và Liên Xô, các quốc gia khác đã phát triển vũ khí hạt nhân. Dưới đây là những bãi thử nghiệm bom hạt nhân bí hiểm nhất thế giới.

 • Su that ve cac bai thu bom hat nhan bi hiem nhat the gioi
 • Su that ve cac bai thu bom hat nhan bi hiem nhat the gioi-Hinh-2
 • Su that ve cac bai thu bom hat nhan bi hiem nhat the gioi-Hinh-3
 • Su that ve cac bai thu bom hat nhan bi hiem nhat the gioi-Hinh-4
 • Su that ve cac bai thu bom hat nhan bi hiem nhat the gioi-Hinh-5
 • Su that ve cac bai thu bom hat nhan bi hiem nhat the gioi-Hinh-6
 • Su that ve cac bai thu bom hat nhan bi hiem nhat the gioi-Hinh-7
 • Su that ve cac bai thu bom hat nhan bi hiem nhat the gioi-Hinh-8
 • Su that ve cac bai thu bom hat nhan bi hiem nhat the gioi-Hinh-9
 • Su that ve cac bai thu bom hat nhan bi hiem nhat the gioi-Hinh-10
 • Su that ve cac bai thu bom hat nhan bi hiem nhat the gioi-Hinh-11
 • Su that ve cac bai thu bom hat nhan bi hiem nhat the gioi-Hinh-12
Thiên Trang (TH)