Tận mục 10 loài rắn độc nhất hành tinh, Việt Nam sở hữu một loài

Google News

Với khả năng phát hiện con mồi bằng thân nhiệt, rắn biển belcher, rắn hổ mang Ấn Độ hay rắn Mamba đen... có thể dùng nọc độc của mình tấn công khiến con mồi thiệt mạng trong giây lát.

 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-2
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-3
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-4
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-5
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-6
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-7
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-8
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-9
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-10
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-11
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-12
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-13
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-14
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-15
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-16
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-17
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-18
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-19
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-20
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-21
 • Tan muc 10 loai ran doc nhat hanh tinh, Viet Nam so huu mot loai-Hinh-22
Theo anninhthudo.vn