Tận thấy bề mặt sao Hỏa dựng từ hàng ngàn hình ảnh độ phân giải 4K

Hải Nam -

(Kiến Thức) - Từ những hình ảnh mà các robot tự hành khám phá sao Hỏa gởi về, NASA đã phục chế lại và ghép hàng ngàn tấm ảnh lại với nhau để tạo nên những hình ảnh panorama độ phân giải 4K về hành tinh đỏ.

 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-2
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-3
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-4
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-5
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-6
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-7
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-8
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-9
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-10
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-11
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-12
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-13
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-14
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-15
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-16
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-17
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-18
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-19
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-20
 • Tan thay be mat sao Hoa dung tu hang ngan hinh anh do phan giai 4K-Hinh-21