Top 10 đại dịch khủng khiếp nhất lịch sử, nghe tên đã rùng mình

10 trận đại dịch trong lịch sử sau đây đã khiến các quốc gia hùng mạnh một thời phải quỳ gối, giết chết hàng triệu người, trải dài từ thời tiền sử đến hiện tại.

 • Top 10 dai dich khung khiep nhat lich su, nghe ten da rung minh
 • Top 10 dai dich khung khiep nhat lich su, nghe ten da rung minh-Hinh-2
 • Top 10 dai dich khung khiep nhat lich su, nghe ten da rung minh-Hinh-3
 • Top 10 dai dich khung khiep nhat lich su, nghe ten da rung minh-Hinh-4
 • Top 10 dai dich khung khiep nhat lich su, nghe ten da rung minh-Hinh-5
 • Top 10 dai dich khung khiep nhat lich su, nghe ten da rung minh-Hinh-6
 • Top 10 dai dich khung khiep nhat lich su, nghe ten da rung minh-Hinh-7
 • Top 10 dai dich khung khiep nhat lich su, nghe ten da rung minh-Hinh-8
 • Top 10 dai dich khung khiep nhat lich su, nghe ten da rung minh-Hinh-9
 • Top 10 dai dich khung khiep nhat lich su, nghe ten da rung minh-Hinh-10
 • Top 10 dai dich khung khiep nhat lich su, nghe ten da rung minh-Hinh-11
 • Top 10 dai dich khung khiep nhat lich su, nghe ten da rung minh-Hinh-12
 • Top 10 dai dich khung khiep nhat lich su, nghe ten da rung minh-Hinh-13
 • Top 10 dai dich khung khiep nhat lich su, nghe ten da rung minh-Hinh-14
 • Top 10 dai dich khung khiep nhat lich su, nghe ten da rung minh-Hinh-15
 • Top 10 dai dich khung khiep nhat lich su, nghe ten da rung minh-Hinh-16
 • Top 10 dai dich khung khiep nhat lich su, nghe ten da rung minh-Hinh-17
 • Top 10 dai dich khung khiep nhat lich su, nghe ten da rung minh-Hinh-18
Lê Trang (theo Live Science)