Top 10 hiện tượng bí ẩn của đại dương khiến chuyên gia bối rối

Google News

Vô số bí ẩn bên dưới bề mặt nước biển vẫn chưa được con người khám phá, thường khiến những người đi biển và thợ lặn bối rối.

  • Top 10 hien tuong bi an cua dai duong khien chuyen gia boi roi
  • Top 10 hien tuong bi an cua dai duong khien chuyen gia boi roi-Hinh-2
  • Top 10 hien tuong bi an cua dai duong khien chuyen gia boi roi-Hinh-3
  • Top 10 hien tuong bi an cua dai duong khien chuyen gia boi roi-Hinh-4
  • Top 10 hien tuong bi an cua dai duong khien chuyen gia boi roi-Hinh-5
  • Top 10 hien tuong bi an cua dai duong khien chuyen gia boi roi-Hinh-6
  • Top 10 hien tuong bi an cua dai duong khien chuyen gia boi roi-Hinh-7
  • Top 10 hien tuong bi an cua dai duong khien chuyen gia boi roi-Hinh-8
  • Top 10 hien tuong bi an cua dai duong khien chuyen gia boi roi-Hinh-9
  • Top 10 hien tuong bi an cua dai duong khien chuyen gia boi roi-Hinh-10
Theo VOV