Trên tay iPhone 11 và iPhone Pro Max

Theo Minh T.T/Vnreview -

iPhone 11 và iPhone Pro Max đều có mặt lưng máy đẹp, nhưng camera thì cần đánh giá kỹ hơn.

  • Tren tay iPhone 11 va iPhone Pro Max
  • Tren tay iPhone 11 va iPhone Pro Max-Hinh-2
  • Tren tay iPhone 11 va iPhone Pro Max-Hinh-3
  • Tren tay iPhone 11 va iPhone Pro Max-Hinh-4
  • Tren tay iPhone 11 va iPhone Pro Max-Hinh-5
  • Tren tay iPhone 11 va iPhone Pro Max-Hinh-6