Video: Trăn khủng phi thân nhanh như chớp, ngoạm đầu hươu lôi xuống nước

Đang ẩn mình dưới lòng hồ đầy bùn, con trăn lớn bất ngờ lao khỏi mặt nước rồi ngoạm chặt con hươu.

Đang ẩn mình dưới lòng hồ đầy bùn, con trăn lớn bất ngờ lao khỏi mặt nước rồi ngoạm chặt con hươu.


Theo Hà Linh/ Thoidai