Vớt được khúc gỗ hơn 1.000 tuổi, giật mình khi biết giá trị khủng

Google News

Một lão nông ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã vô tình phát hiện một khúc gỗ quý khi đi câu cá sau cơn lũ.

  • Vot duoc khuc go hon 1.000 tuoi, giat minh khi biet gia tri khung
  • Vot duoc khuc go hon 1.000 tuoi, giat minh khi biet gia tri khung-Hinh-2
  • Vot duoc khuc go hon 1.000 tuoi, giat minh khi biet gia tri khung-Hinh-3
  • Vot duoc khuc go hon 1.000 tuoi, giat minh khi biet gia tri khung-Hinh-4
  • Vot duoc khuc go hon 1.000 tuoi, giat minh khi biet gia tri khung-Hinh-5
  • Vot duoc khuc go hon 1.000 tuoi, giat minh khi biet gia tri khung-Hinh-6
  • Vot duoc khuc go hon 1.000 tuoi, giat minh khi biet gia tri khung-Hinh-7
  • Vot duoc khuc go hon 1.000 tuoi, giat minh khi biet gia tri khung-Hinh-8
Thiên Trang (TH)