Vũ trụ sớm co lại sau gần 13,8 tỷ năm giãn nở liên tục?

Sau gần 13,8 tỷ năm, vũ trụ hiện đang dần bước vào quá trình "thoái trào" khi có dấu hiệu bế tắc và sẽ sớm co lại trong khoảng 65 triệu năm tới.

 • Vu tru som co lai sau gan 13,8 ty nam gian no lien tuc?
 • Vu tru som co lai sau gan 13,8 ty nam gian no lien tuc?-Hinh-2
 • Vu tru som co lai sau gan 13,8 ty nam gian no lien tuc?-Hinh-3
 • Vu tru som co lai sau gan 13,8 ty nam gian no lien tuc?-Hinh-4
 • Vu tru som co lai sau gan 13,8 ty nam gian no lien tuc?-Hinh-5
 • Vu tru som co lai sau gan 13,8 ty nam gian no lien tuc?-Hinh-6
 • Vu tru som co lai sau gan 13,8 ty nam gian no lien tuc?-Hinh-7
 • Vu tru som co lai sau gan 13,8 ty nam gian no lien tuc?-Hinh-8
 • Vu tru som co lai sau gan 13,8 ty nam gian no lien tuc?-Hinh-9
 • Vu tru som co lai sau gan 13,8 ty nam gian no lien tuc?-Hinh-10
 • Vu tru som co lai sau gan 13,8 ty nam gian no lien tuc?-Hinh-11
 • Vu tru som co lai sau gan 13,8 ty nam gian no lien tuc?-Hinh-12
Thùy Dung (T.H)