Xuất hiện vết đen Mặt Trời gấp 3 lần Trái Đất, thảm họa xảy ra?

Một vết đen Mặt Trời có kích thước gần gấp 3 lần Trái đất đang tạo ra lóa Mặt Trời mạnh hướng về của hành tinh chúng ta.

  • Xuat hien vet den Mat Troi gap 3 lan Trai Dat, tham hoa xay ra?
  • Xuat hien vet den Mat Troi gap 3 lan Trai Dat, tham hoa xay ra?-Hinh-2
  • Xuat hien vet den Mat Troi gap 3 lan Trai Dat, tham hoa xay ra?-Hinh-3
  • Xuat hien vet den Mat Troi gap 3 lan Trai Dat, tham hoa xay ra?-Hinh-4
  • Xuat hien vet den Mat Troi gap 3 lan Trai Dat, tham hoa xay ra?-Hinh-5
  • Xuat hien vet den Mat Troi gap 3 lan Trai Dat, tham hoa xay ra?-Hinh-6
  • Xuat hien vet den Mat Troi gap 3 lan Trai Dat, tham hoa xay ra?-Hinh-7
  • Xuat hien vet den Mat Troi gap 3 lan Trai Dat, tham hoa xay ra?-Hinh-8
  • Xuat hien vet den Mat Troi gap 3 lan Trai Dat, tham hoa xay ra?-Hinh-9
  • Xuat hien vet den Mat Troi gap 3 lan Trai Dat, tham hoa xay ra?-Hinh-10
Lê Trang (theo Space)