Ảnh động vật tuần: Thỏ quyết chiến tranh giành bạn tình

Bọ ngựa cưỡi trên đầu ốc sên, thỏ quyết chiến tranh giành bạn tình, trâu rừng có cặp sừng khổng lồ… là những hình ảnh động vật tuần đẹp nhất.

 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-2
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-3
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-4
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-5
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-6
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-7
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-8
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-9
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-10
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-11
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-12
Hà Vũ (theo Telegraph)