Ảnh động vật tuần: Thỏ quyết chiến tranh giành bạn tình

Hà Vũ (theo Telegraph) -

(Kiến Thức) - Bọ ngựa cưỡi trên đầu ốc sên, thỏ quyết chiến tranh giành bạn tình, trâu rừng có cặp sừng khổng lồ… là những hình ảnh động vật tuần đẹp nhất.

 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-2
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-3
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-4
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-5
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-6
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-7
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-8
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-9
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-10
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-11
 • Anh dong vat tuan: Tho quyet chien tranh gianh ban tinh-Hinh-12