Mix đồ với croptop đơn giản mà đẹp như Jennie (BlackPink)

Jennie (BlackPink) đã lăng xê rất nhiều mẫu áo croptop trở thành xu hướng.

  • Mix do voi croptop don gian ma dep nhu Jennie (BlackPink)
  • Mix do voi croptop don gian ma dep nhu Jennie (BlackPink)-Hinh-2
  • Mix do voi croptop don gian ma dep nhu Jennie (BlackPink)-Hinh-3
  • Mix do voi croptop don gian ma dep nhu Jennie (BlackPink)-Hinh-4
  • Mix do voi croptop don gian ma dep nhu Jennie (BlackPink)-Hinh-5
  • Mix do voi croptop don gian ma dep nhu Jennie (BlackPink)-Hinh-6
  • Mix do voi croptop don gian ma dep nhu Jennie (BlackPink)-Hinh-7
  • Mix do voi croptop don gian ma dep nhu Jennie (BlackPink)-Hinh-8
  • Mix do voi croptop don gian ma dep nhu Jennie (BlackPink)-Hinh-9
  • Mix do voi croptop don gian ma dep nhu Jennie (BlackPink)-Hinh-10
Theo Huyền Trang/khoevadep