Bên trong căn nhà giản dị ở quê của Hoa hậu Ngọc Châu

Căn nhà của Hoa hậu Ngọc Châu nằm ở một huyện nhỏ của tỉnh Tây Ninh. Nhà đã được xây một thời gian dài nên khá cũ kỹ, đơn sơ.

 • Ben trong can nha gian di o que cua Hoa hau Ngoc Chau
 • Ben trong can nha gian di o que cua Hoa hau Ngoc Chau-Hinh-2
 • Ben trong can nha gian di o que cua Hoa hau Ngoc Chau-Hinh-3
 • Ben trong can nha gian di o que cua Hoa hau Ngoc Chau-Hinh-4
 • Ben trong can nha gian di o que cua Hoa hau Ngoc Chau-Hinh-5
 • Ben trong can nha gian di o que cua Hoa hau Ngoc Chau-Hinh-6
 • Ben trong can nha gian di o que cua Hoa hau Ngoc Chau-Hinh-7
 • Ben trong can nha gian di o que cua Hoa hau Ngoc Chau-Hinh-8
 • Ben trong can nha gian di o que cua Hoa hau Ngoc Chau-Hinh-9
 • Ben trong can nha gian di o que cua Hoa hau Ngoc Chau-Hinh-10
 • Ben trong can nha gian di o que cua Hoa hau Ngoc Chau-Hinh-11
Hoàng Minh