Cận cảnh 15 “biệt thự ma” bỏ hoang nhiều năm hồ Tuyền Lâm

Google News

15 biệt thự trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm chậm tiến độ nhiều năm, không ai trông giữ, đang trở nên hoang tàn khiến người dân gọi là những biệt thự ma.

 • Can canh 15 “biet thu ma” bo hoang nhieu nam ho Tuyen Lam
 • Can canh 15 “biet thu ma” bo hoang nhieu nam ho Tuyen Lam-Hinh-2
 • Can canh 15 “biet thu ma” bo hoang nhieu nam ho Tuyen Lam-Hinh-3
 • Can canh 15 “biet thu ma” bo hoang nhieu nam ho Tuyen Lam-Hinh-4
 • Can canh 15 “biet thu ma” bo hoang nhieu nam ho Tuyen Lam-Hinh-5
 • Can canh 15 “biet thu ma” bo hoang nhieu nam ho Tuyen Lam-Hinh-6
 • Can canh 15 “biet thu ma” bo hoang nhieu nam ho Tuyen Lam-Hinh-7
 • Can canh 15 “biet thu ma” bo hoang nhieu nam ho Tuyen Lam-Hinh-8
 • Can canh 15 “biet thu ma” bo hoang nhieu nam ho Tuyen Lam-Hinh-9
 • Can canh 15 “biet thu ma” bo hoang nhieu nam ho Tuyen Lam-Hinh-10
 • Can canh 15 “biet thu ma” bo hoang nhieu nam ho Tuyen Lam-Hinh-11
 • Can canh 15 “biet thu ma” bo hoang nhieu nam ho Tuyen Lam-Hinh-12
 • Can canh 15 “biet thu ma” bo hoang nhieu nam ho Tuyen Lam-Hinh-13
 • Can canh 15 “biet thu ma” bo hoang nhieu nam ho Tuyen Lam-Hinh-14
 • Can canh 15 “biet thu ma” bo hoang nhieu nam ho Tuyen Lam-Hinh-15
 • Can canh 15 “biet thu ma” bo hoang nhieu nam ho Tuyen Lam-Hinh-16
 • Can canh 15 “biet thu ma” bo hoang nhieu nam ho Tuyen Lam-Hinh-17
 • Can canh 15 “biet thu ma” bo hoang nhieu nam ho Tuyen Lam-Hinh-18
 • Can canh 15 “biet thu ma” bo hoang nhieu nam ho Tuyen Lam-Hinh-19
Theo Trường Nguyên/Người lao động