Cận cảnh 5 căn nhà của người xưa giàu nhất ở Bình Dương

Google News

Tại tỉnh Bình Dương, có 5 căn nhà cổ của những người xưa giàu nhất, trong đó 2 di tích cấp quốc gia nhà Trần Văn Hổ,Trần Công Vàng và 3 di tích cấp tỉnh.

 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-2
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-3
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-4
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-5
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-6
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-7
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-8
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-9
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-10
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-11
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-12
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-13
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-14
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-15
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-16
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-17
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-18
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-19
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-20
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-21
 • Can canh 5 can nha cua nguoi xua giau nhat o Binh Duong-Hinh-22
Theo Hương Chi/Tiền Phong