Căn hộ penthouse gia chủ tự thiết kế ban công với vườn hồng mini

Căn penthouse ở Hà Nội được nhận bàn giao thô nên mọi khâu từ thiết kế, thi công được gia chủ dành rất nhiều tâm huyết.

 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-2
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-3
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-4
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-5
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-6
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-7
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-8
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-9
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-10
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-11
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-12
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-13
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-14
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-15
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-16
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-17
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-18
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-19
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-20
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-21
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-22
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-23
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-24
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-25
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-26
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-27
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-28
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-29
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-30
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-31
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-32
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-33
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-34
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-35
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-36
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-37
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-38
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-39
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-40
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-41
 • Can ho penthouse gia chu tu thiet ke ban cong voi vuon hong mini-Hinh-42
Theo Quỳnh Nga/Vietnamnet